HOME >> CBSN007L

Battery Charger-CBSN007L
Weight: 105.4 g

Battery Fit Model

HITACHI
VM-645LA VM-945LA VM-D865
VM-D865LA VM-D873LA VM-D875LA
VM-D965 VM-D965LA VM-D975LA
VM-E330E VM-E330E(R) VM-E340A
VM-E340E VM-E368E VM-E368LE
VM-E455LA VM-E465LA VM-E530A
VM-E535LA VM-E535LE VM-E540LA
VM-E543LE VM-E545LA VM-E545LE
VM-E545LS VM-E548LE VM-E555
VM-E555LA VM-E563LA VM-E565
VM-E565LA VM-E568E VM-E568LE
VM-E573LA VM-E575LE VM-E635LA
VM-E645LA VM-E755LA VM-E835LA
VM-E855LA VM-H575LA VM-H635A
VM-H640A VM-H650 VM-H650A
VM-H655LA VM-H665LA VM-H675LA
VM-H70E VM-H755 VM-H755LA
VM-H765LA VM-H768LE VM-H775LE
VM-H835LA VM-H845L VM-H845LA
VM-H855LA VM-H955LA
JVC
GR-DLS1U GR-DV3 GR-DV33
GR-DV3U GR-DV5 GR-DV5U
GR-DV808 GR-DV9000 GR-DVL
GR-DVL7 GR-DVL700 GR-DVL9000
GR-DVL9000U GR-DVL9200 GR-DVL93
GR-DVL9300 GR-DVL95 GR-DVL9500
GR-DVL9500U GR-DVL96 GR-DVL9600
GR-DVL97 GR-DVL9700 GR-DVL98
GR-DVL9800 GR-DVL9800EG GR-DVL9800KR
GR-DVL9800U GR-DVM1 GR-DVM1U
GR-DVM5 GR-DVM55 GR-DVM5U
GR-DVM801 GR-DVM828 GR-DVM9300
GR-DVM9700 GR-DVM9800 GR-DVY
GR-VBM1 GV-HT1(Mini video Drucker) GV-HT1U
PANASONIC
AG-BP25 AG-EZ1 AG-EZ1U
AG-EZ20 AG-EZ30P AG-EZ30U
EZ-1P GA-EZ20 NV-DE3
NV-DJ1 NV-DJ100 NV-DL1
NV-DP1 NV-DR1 NV-DS1
NV-DS100EN NV-DS1EG NV-DS1EN
NV-DS5 NV-DS5EG NV-DS5EN
NV-DX1 NV-DX100 NV-DX100EN
NV-DX110 NV-DX110EG NV-DX1EN
PV-D1000 PV-DV1000 PV-DV700
PV-DV710 PV-DV950 PV-SD4090
PV-SD5000 ZG-EZ30U
RCA
CC-8251 PRO-V730 PRO-V742
SONY
CCD-RV100 CCD-RV200 CCD-SC5
CCD-SC5/E CCD-SC55 CCD-SC55E
CCD-SC6 CCD-SC65 CCD-SC7
CCD-SC7/E CCD-SC8/E CCD-SC9
CCD-TR1 CCD-TR108 CCD-TR11
CCD-TR1100E CCD-TR12 CCD-TR18
CCD-TR18E CCD-TR1E CCD-TR2
CCD-TR200 CCD-TR205 CCD-TR208
CCD-TR215 CCD-TR2200E CCD-TR2300
CCD-TR2300E CCD-TR280PK CCD-TR290PK
CCD-TR3 CCD-TR300 CCD-TR3000
CCD-TR3000E CCD-TR3100E CCD-TR311E
CCD-TR315 CCD-TR315E CCD-TR317
CCD-TR3200E CCD-TR3300 CCD-TR3300E
CCD-TR408 CCD-TR411E CCD-TR412E
CCD-TR413 CCD-TR414 CCD-TR415E
CCD-TR416 CCD-TR417 CCD-TR417E
CCD-TR425E CCD-TR427 CCD-TR427E
CCD-TR500 CCD-TR511E CCD-TR512E
CCD-TR515E CCD-TR516 CCD-TR516E
CCD-TR517 CCD-TR555 CCD-TR57
CCD-TR610 CCD-TR617 CCD-TR617E
CCD-TR618 CCD-TR618E CCD-TR640E
CCD-TR67 CCD-TR710 CCD-TR713E
CCD-TR716 CCD-TR717 CCD-TR717E
CCD-TR718 CCD-TR718E CCD-TR728
CCD-TR728E CCD-TR730E CCD-TR748
CCD-TR748E CCD-TR76 CCD-TR760E
CCD-TR810E CCD-TR818 CCD-TR840E
CCD-TR845E CCD-TR87 CCD-TR910
CCD-TR913E CCD-TR917 CCD-TR918
CCD-TR918E CCD-TR930 CCD-TR940
CCD-TR950E CCD-TR97 CCD-TRT97
CCD-TRV101 CCD-TRV106K CCD-TRV107
CCD-TRV108 CCD-TRV108E CCD-TRV116
CCD-TRV118 CCD-TRV126 CCD-TRV128
CCD-TRV138 CCD-TRV15 CCD-TRV16
CCD-TRV16E CCD-TRV201 CCD-TRV208
CCD-TRV208E CCD-TRV215 CCD-TRV218
CCD-TRV218E CCD-TRV228 CCD-TRV228E
CCD-TRV238 CCD-TRV238E CCD-TRV25
CCD-TRV26E CCD-TRV27E CCD-TRV3000
CCD-TRV308 CCD-TRV315 CCD-TRV318
CCD-TRV328 CCD-TRV338 CCD-TRV35
CCD-TRV36 CCD-TRV36E CCD-TRV37
CCD-TRV37E CCD-TRV4 CCD-TRV408
CCD-TRV408E CCD-TRV41 CCD-TRV418
CCD-TRV418E CCD-TRV428 CCD-TRV428E
CCD-TRV43 CCD-TRV438E CCD-TRV45K
CCD-TRV46 CCD-TRV46E CCD-TRV47
CCD-TRV47E CCD-TRV48 CCD-TRV48E
CCD-TRV49 CCD-TRV51 CCD-TRV517
CCD-TRV54E CCD-TRV56E CCD-TRV57
CCD-TRV57E CCD-TRV58 CCD-TRV59
CCD-TRV59E CCD-TRV608 CCD-TRV615
CCD-TRV62 CCD-TRV63 CCD-TRV65
CCD-TRV66 CCD-TRV66E CCD-TRV66K
CCD-TRV67 CCD-TRV67E CCD-TRV68
CCD-TRV71 CCD-TRV715 CCD-TRV716
CCD-TRV72 CCD-TRV720 CCD-TRV730
CCD-TRV740 CCD-TRV75 CCD-TRV78
CCD-TRV78E CCD-TRV80PK CCD-TRV81
CCD-TRV815 CCD-TRV82 CCD-TRV85
CCD-TRV85K CCD-TRV86PK CCD-TRV87
CCD-TRV87E CCD-TRV88 CCD-TRV90
CCD-TRV91 CCD-TRV92 CCD-TRV93
CCD-TRV930 CCD-TRV940 CCD-TRV94E
CCD-TRV95 CCD-TRV95E CCD-TRV95K
CCD-TRV96K CCD-TRV98 CCD-TRV98E
CCD-TRV99 CCD-V500 CRX10U(CD-RW)
CVX-V18NS(Nightshot Camers) CVX-V18NSP(Nightshot Camers) Cyber-shot DSC-CD250
Cyber-shot DSC-CD400 Cyber-shot DSC-D700 Cyber-shot DSC-D770
Cyber-shot DSC-F707 Cyber-shot DSC-F717 Cyber-shot DSC-F828
Cyber-shot DSC-R1 Cyber-shot DSC-S30 Cyber-shot DSC-S50
Cyber-shot DSC-S70 Cyber-shot DSC-S75 Cyber-shot DSC-S85
D-V500(DVD Player) DCM-M1 DCR-DVD100
DCR-DVD100E DCR-DVD101 DCR-DVD101E
DCR-DVD200 DCR-DVD200E DCR-DVD201
DCR-DVD201E DCR-DVD300 DCR-DVD301
DCR-DVD91 DCR-DVD91E DCR-HC1
DCR-HC14 DCR-HC14E DCR-HC15
DCR-HC15E DCR-HC88 DCR-PC100
DCR-PC101 DCR-PC101E DCR-PC101K
DCR-PC103 DCR-PC103E DCR-PC104
DCR-PC104E DCR-PC105 DCR-PC105E
DCR-PC105K DCR-PC110 DCR-PC110E
DCR-PC115 DCR-PC115E DCR-PC120
DCR-PC120BT DCR-PC120E DCR-PC300K
DCR-PC330 DCR-PC330E DCR-PC6
DCR-PC6E DCR-PC8 DCR-PC8E
DCR-PC9 DCR-PC9E DCR-SC100
DCR-TR7 Series DCR-TR7000 DCR-TR7000E
DCR-TR7100E DCR-TR8000 DCR-TR8000E
DCR-TR8100 DCR-TR8100E DCR-TRU47E
DCR-TRV10 DCR-TRV103 DCR-TRV10E
DCR-TRV11 DCR-TRV110 DCR-TRV110E
DCR-TRV110K DCR-TRV116 DCR-TRV116E
DCR-TRV118E DCR-TRV11E DCR-TRV120
DCR-TRV120E DCR-TRV125 DCR-TRV125E
DCR-TRV12E DCR-TRV130 DCR-TRV130E
DCR-TRV14 DCR-TRV140 DCR-TRV140E
DCR-TRV140U DCR-TRV145 DCR-TRV145E
DCR-TRV14E DCR-TRV15 DCR-TRV150
DCR-TRV15E DCR-TRV16 DCR-TRV16E
DCR-TRV17 DCR-TRV17E DCR-TRV17K
DCR-TRV18 DCR-TRV18E DCR-TRV18K
DCR-TRV19 DCR-TRV19E DCR-TRV20
DCR-TRV203 DCR-TRV20E DCR-TRV210
DCR-TRV210E DCR-TRV22 DCR-TRV220K
DCR-TRV22E DCR-TRV22K DCR-TRV230
DCR-TRV230E DCR-TRV235 DCR-TRV235E
DCR-TRV238 DCR-TRV238E DCR-TRV239
DCR-TRV239E DCR-TRV24 DCR-TRV240
DCR-TRV240E DCR-TRV240K DCR-TRV245
DCR-TRV245E DCR-TRV24E DCR-TRV25
DCR-TRV250 DCR-TRV250E DCR-TRV255
DCR-TRV255E DCR-TRV25E DCR-TRV260
DCR-TRV265 DCR-TRV265E DCR-TRV27
DCR-TRV270E DCR-TRV27E DCR-TRV280
DCR-TRV285E DCR-TRV30 DCR-TRV300K
DCR-TRV30E DCR-TRV310 DCR-TRV310E
DCR-TRV310K DCR-TRV315 DCR-TRV320
DCR-TRV320E DCR-TRV325 DCR-TRV33
DCR-TRV330 DCR-TRV330E DCR-TRV33E
DCR-TRV33K DCR-TRV340 DCR-TRV340E
DCR-TRV345 DCR-TRV345E DCR-TRV350
DCR-TRV351 DCR-TRV355 DCR-TRV355E
DCR-TRV360 DCR-TRV361 DCR-TRV38
DCR-TRV39 DCR-TRV40 DCR-TRV40E
DCR-TRV420 DCR-TRV420E DCR-TRV430
DCR-TRV430E DCR-TRV460 DCR-TRV460E
DCR-TRV480 DCR-TRV480E DCR-TRV49E
DCR-TRV5 DCR-TRV50 DCR-TRV50E
DCR-TRV510 DCR-TRV520 DCR-TRV520E
DCR-TRV525 DCR-TRV530 DCR-TRV530E
DCR-TRV58E DCR-TRV6 DCR-TRV60
DCR-TRV60E DCR-TRV620 DCR-TRV620E
DCR-TRV620K DCR-TRV6E DCR-TRV7
DCR-TRV70 DCR-TRV70K DCR-TRV720
DCR-TRV720E DCR-TRV725 DCR-TRV730
DCR-TRV730E DCR-TRV735K DCR-TRV738
DCR-TRV738E DCR-TRV740 DCR-TRV740E
DCR-TRV75 DCR-TRV75E DCR-TRV8
DCR-TRV80 DCR-TRV80E DCR-TRV820
DCR-TRV820E DCR-TRV820K DCR-TRV828
DCR-TRV828E DCR-TRV830 DCR-TRV830E
DCR-TRV840 DCR-TRV8K DCR-TRV9
DCR-TRV900 DCR-TRV900E DCR-TRV935K
DCR-TRV940 DCR-TRV940E DCR-TRV950
DCR-TRV950E DCR-TV480 DCR-TV900
DCR-TV900E DCR-VX2000 DCR-VX2000E
DCR-VX2001 DCR-VX2100 DCR-VX2100E
DCR-VX9 Series DCR-VX9000 DSR-200
DSR-DU1(Video Disk Unit) DSR-PD100 DSR-PD100A
DSR-PD100AP DSR-PD150 DSR-PD150P
DSR-PD170 DSR-PD170P DSR-PD190P
DSR-PDX10 DSR-PDX10P DSR-V10(Video Walkman)
DSR-V10P(Video Walkman) EVO-250 (Video Recorder) GV-A100(Video Walkman)
GV-A500 GV-A500E GV-A700(Video Walkman)
GV-D1000(Video Walkman) GV-D200(Video Walkman) GV-D300(Video Walkman)
GV-D800(Video Walkman) GV-D900(Video Walkman) GV-HD700
GV-HD700E HDR-AX2000 HDR-AX2000E
HDR-AX2000H HDR-FX1 HDR-FX1000
HDR-FX1000E HDR-FX1E HDR-FX7
HDR-FX7E HDR-HC1 HDR-HC1E
HDR-SR1 HDR-SR1e HDR-UX1
HDR-UX1e HVL-20DW (Video Light) HVL-20DW2(Video Light)
HVL-IRM(Infrared Light) HVL-ML20 (Marine Light) HVL-ML20M (Underwater Video Light)
HVR-A1 HVR-A1E HVR-A1J
HVR-A1N HVR-A1P HVR-A1U
HVR-DR60 HVR-HD1000E HVR-M10C(videocassette recorder)
HVR-M10E(videocassette recorder) HVR-M10N(videocassette recorder) HVR-M10P(videocassette recorder)
HVR-M10U(videocassette recorder) HVR-V1E HVR-V1J
HVR-V1U HVR-Z1 HVR-Z1C
HVR-Z1E HVR-Z1J HVR-Z1N
HVR-Z1P HVR-Z1U HVR-Z5E
HVR-Z5N HVR-Z7C HVR-Z7E
HXR-NX5E HXR-NX5N HXR-NX5U
MPK-DVF4 MVC-CD1000 MVC-CD200
MVC-CD250 MVC-CD300 MVC-CD350
MVC-CD400 MVC-CD500 MVC-FD100
MVC-FD200 MVC-FD5 MVC-FD51
MVC-FD7 MVC-FD71 MVC-FD73
MVC-FD73K MVC-FD75 MVC-FD81
MVC-FD83 MVC-FD83K MVC-FD85
MVC-FD87 MVC-FD88 MVC-FD88K
MVC-FD90 MVC-FD91 MVC-FD92
MVC-FD95 MVC-FD97 MVC-FDR1(Digital Mavica)
MVC-FDR1E(Digital Mavica) MVC-FDR3(Digital Mavica) MVC-FDR3E(Digital Mavica)
NEX-FS100 NEX-FS100EK PBD-D50(DVD Player)
PBD-V30(DVD Player) PLM-100(Glasstron) PLM-50(Glasstron)
PLM-A35(Glasstron) PLM-A55(Glasstron) Q002-HDR1
UPX-2000(Printer)

Battery Replace Code

HITACHI
VM-BPL13 VM-BPL13A VM-BPL13J
VM-BPL27 VM-BPL27A VM-BPL30
VM-BPL60
JVC
BN-V607 BN-V607U BN-V812
BN-V812U BN-V814 BN-V814U
PANASONIC
AG-BP15P CGR-B/202 CGR-B/202A1B
CGR-B/202E1B CGR-B/403 CGR-B/814
CGR-B202A PV-DBP5 VW-B202
VW-VBD1 VW-VBD1E VW-VBD2
VW-VBD2E
RCA
BB-65L
SONY
NP-F330 NP-F530 NP-F550
NP-F570 NP-FM30 NP-FM50
NP-FM51 NP-FM70 NP-FM71
NP-FM90 NP-FM91 NP-QM50
NP-QM51 NP-QM70 NP-QM71
NP-QM71D NP-QM90 NP-QM91
NP-QM91D

Related Products

 • VSN027.809
 • Voltage: 7.2 V
 • Rate: 20.9 Wh
 • Colour: Dark Grey
 • Size: 70.50 x 38.00 x 20.50 mm
 • Capacity: 2900 mAh
 • Weight: 103 g
 • VSN027C.809
 • Voltage: 7.2 V
 • Rate: 20.9 Wh
 • Colour: Silver champagne
 • Size: 70.50 x 38.00 x 20.50 mm
 • Capacity: 2900 mAh
 • Weight: 103 g
 • VSN010C.806
 • Voltage: 7.2 V
 • Rate: 18.7 Wh
 • Colour: Silver champagne
 • Size: 70.90 x 38.60 x 20.60 mm
 • Capacity: 2600 mAh
 • Weight: 102.7 g
 • VSN010.806
 • Voltage: 7.2 V
 • Rate: 18.7 Wh
 • Colour: Dark Grey
 • Size: 70.90 x 38.60 x 20.60 mm
 • Capacity: 2600 mAh
 • Weight: 102.7 g
 • VPS004.082
 • Voltage: 7.2 V
 • Rate: 16.6 Wh
 • Colour: Dark Grey
 • Size: 70.60 x 37.85 x 19.95 mm
 • Capacity: 2300 mAh
 • Weight: 95 g
 • VPS004S.082
 • Voltage: 7.2 V
 • Rate: 16.6 Wh
 • Colour: Silver
 • Size: 70.60 x 37.85 x 19.95 mm
 • Capacity: 2300 mAh
 • Weight: 95 g
 • VSN014.857
 • Voltage: 7.2 V
 • Rate: 12 Wh
 • Colour: Dark Grey
 • Size: 55.50 x 38.60 x 20.50 mm
 • Capacity: 1700 mAh
 • Weight: 55 g
 • VSN014S.857
 • Voltage: 7.2 V
 • Rate: 12 Wh
 • Colour: Silver
 • Size: 55.50 x 38.60 x 20.50 mm
 • Capacity: 1700 mAh
 • Weight: 55 g
 • VSN014U.857
 • Voltage: 7.2 V
 • Rate: 12 Wh
 • Colour: Dark Blue
 • Size: 55.50 x 38.60 x 20.50 mm
 • Capacity: 1700 mAh
 • Weight: 55 g